Nowoczesna Administracja Publiczna

Nowoczesna Administracja Publiczna by Marek Ćwiklicki. Download in PDF, EPUB, and Mobi Format for read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Wsp Czesne Koncepcje Zarz Dzania Publicznego books. Click Download for free ebooks.

Wsp Czesne Koncepcje Zarz Dzania Publicznego

Nowoczesna Administracja Publiczna
Author: Marek Ćwiklicki
Publisher: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ISBN: 8394701728
Size: 30.59 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5747
Get Books

Teksty opracowane na potrzeby monografii, o łącznej liczbie 26 rozdziałów, zostały pogrupowane w 9 bloków tematycznych: państwo i sektor publiczny, bezpieczeństwo publiczne, służba zdrowia, technologia informatyczna, zamówienia publiczne, finanse publiczne, zasoby ludzkie, doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi oraz koncepcje i metody zarządzania publicznego.
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego
Language: pl
Pages: 398
Authors: Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński, Stanisław Mazur
Categories:
Type: BOOK - Published: 2016-11-01 - Publisher: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Teksty opracowane na potrzeby monografii, o łącznej liczbie 26 rozdziałów, zostały pogrupowane w 9 bloków tematycznych: państwo i sektor publiczny, bezpieczeństwo publiczne, służba zdrowia, technologia informatyczna, zamówienia publiczne, finanse publiczne, zasoby ludzkie, doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi oraz koncepcje i metody zarządzania publicznego.
Pomiędzy i wewnątrz
Language: pl
Pages: 268
Authors: Witold Nowak, Jolanta Arcimowicz, Piotr Pilch, Sławomir Łodziński, Tomasz Piróg, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Agnieszka Kaim, Maria Pacuska, Karolina J. Dudek, Barbara Czarniawska
Categories:
Type: BOOK - Published: 2014-12-05 - Publisher: IPSiR UW
Niniejszy tom jest zbiorem artykułów dotyczących różnych form organizacyjnego działania oraz instytucji społecznych działanie to regulujących. Bezpośrednią inspiracją dla jego powstania była trzykrotnie wznawiana praca W. Richarda Scotta Institutions and Organizations (2008). Jest to jednak tylko (i aż) inspiracja i nie ograniczamy się do jego rozumienia organizacji i instytucji, prezentując
Rozprawa etyczna o służbie publicznej
Language: pl
Pages:
Authors: Janusz Ostrowski
Categories: Law
Type: BOOK - Published: 2013-10-07 - Publisher: e-bookowo
W Europie o etyce służby publicznej zaczęto mówić głośno, gdy integracja państw europejskich w ramach Unii Europejskiej wyszła z fazy początkowej euforii w wymiar praktyczny. U zarania Unii – w jej początkowej fazie, państwa europejskie łączyły jedynie wzajemne umowy międzynarodowe, a ich współpraca ograniczała się początkowo do formowania działań skutkujących
Prace Historyczne 2013, Numer 140 (1)
Language: en
Pages: 132
Authors: Artur Patek
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2013-01-05 - Publisher: Wydawnictwo UJ
Prezentowane w niniejszym tomie studia dotyczą wielu aspektów szeroko rozumianego roku 1812. Dotykają one problemów polityki światowej, kwestii ustrojowo-prawnych napoleońskiej Europy, a wreszcie przebiegu samego konfliktu militarnego i próby wyjaśnienia przyczyn klęski armii cesarza. Naturalnie nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego wydarzenia potoczyły się wówczas w znany nam wszystkim sposób. Zwracają
PRAWNOFINANSOWE INSTRUMENTY OGRANICZANIA DEFICYTU I DŁUGU PUBLICZNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH
Language: pl
Pages: 268
Authors: Ewa Lotko, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
Categories: Budget deficits
Type: BOOK - Published: 2018-12-13 - Publisher: Wydawnictwo Temida 2
Books about PRAWNOFINANSOWE INSTRUMENTY OGRANICZANIA DEFICYTU I DŁUGU PUBLICZNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH
Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską
Language: pl
Pages: 267
Authors: Marcin Sakowicz
Categories: Administracja lokalna / public relations / Polska / 1990- / jhpk
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
Books about Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską
Państwo i prawo
Language: pl
Pages:
Authors: Marcin Sakowicz
Categories: Law
Type: BOOK - Published: 1975 - Publisher:
Books about Państwo i prawo
Samorząd terytorialny wczoraj i dziś
Language: pl
Pages: 377
Authors: Elżbieta Paziewska
Categories: Local government
Type: BOOK - Published: 2011 - Publisher:
Books about Samorząd terytorialny wczoraj i dziś
Studia nauk politycznych
Language: pl
Pages:
Authors: Elżbieta Paziewska
Categories: Poland
Type: BOOK - Published: 1989 - Publisher:
No. 27-30 include section: Polska bibliografia nauk politycznych.
Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej
Language: pl
Pages: 280
Authors: Karol Olejniczak
Categories: Poland
Type: BOOK - Published: 2012 - Publisher: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Publikacja odpowiada na pytanie: Jaki jest mechanizm uczenia się organizacji publicznych? Opierając się na szeroko zakrojonym przeglądzie wcześniejszych studiów międzynarodowych oraz wynikach własnych, autorskich badań wykonanych w polskich ministerstwach i ich zagranicznych odpowiednikach, autorzy wyjaśniają procesy i czynniki napędzające organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym.